Här samlar vi fakta och krav om transport och förvaring av livsmedel:

OM KYLTRANSPORTER
Vi har tagit en titt på bestämmelserna för transport av kylvaror och en inte allt för djärv gissning är att det nog syndas en hel del på sina håll… för hur många har fullständig koll på vad som gäller! Vintertid erbjuder förstås transporter av kylvaror inga större problem. Snarare gäller det att förhindra att lasten djupfryses…Men sommarvärmen ställer krav på alla led i livsmedelskedjan, inte minst på de bilar Som används för transporterna. För fjärrtransporter har reglerna länge varit glasklara: ”Fjärrtransport av kylvaror får endast ske med specialutrustade kylfordon som under hela transporten kan hålla temperaturen i transportutrymmet under den högsta temperatur som anges på förvaringsanvisning eller i livsmedelsverket föreskrifter”. Så sker också dessa transporter i specialbyggda långtradare med kylaggregat, som vi ser på Europavägarna.

EGENKONTROLL
när det gäller det som kallas korta transporter eller lokal distribution har EU-inträdet också medfört strikta krav för transporterna. Där sägs det idag att ”transportanordningen måste väljas ut och användas på ett sådant sätt att livsmedlets temperatur aldrig överstiger max temperatur under transporten” För fjärrtransporterna och de stora livsmedelsföretagen finns det en organisation i flera led, där olika kontrollsystem garanterar att reglerna efterlevs.

Temperaturerna i lastutrymmet avläses både före, under och efter transporten. Detta är oftast inte fallet när det gäller lokala transporter. Restauranger, cateringföretag, butiksägare m.fl. sköter själv både upphandling, transporter och försäljning till kund. Myndigheterna föreskriver visserligen att temperaturkraven för kylvaror skall följas. Likaså att utrymmena i fordonet skall vara utformade så att de är lätta att rengöra och desinficera och att de inte används för andra ändamål, som ”kan inverka menligt på livsmedlen”.

Någon nämnvärd kontroll av att alla transporter av kylvaror verkligen sker på dessa villkor sker inte idag. Säkert är att åtskilliga leveranser körs med vanliga skåp och kombibilar utan möjlighet att kunna hålla en temperatur på t ex högst +4 grader Celsius, som gäller för transporter av färdiglagad mat. Så länge kunderna inte ställer krav, eller har synpunkter på kylvarornas kvalitet, sker förmodligen heller ingen förändring.

SVENSKA REGLER LIBERALARE ÄN EU:S Ändå finns det idag mycket effektiva kylsystem, som passar de flesta bilmodeller och som går att bygga in i befintliga bilar, utan att man behöver ta upp extra hål i karossen.

I tabell 1 visas de max. temperaturer, som gäller för transporter inom Sverige.

För kylvaror, som körs över gränsen till Norge eller över bron till Danmark gäller:

tabell 2. Vid sådana transporter måste även minsta skåpbil för kylvaror specialbesiktigas av Svensk bilprovning enligt de internationella, s.k. ATP-reglerna, där man som synes tillämpar lägre temperaturgränser överlag. Vi kan nog vänta oss att en s.k. harmonisering kommer att ske inom en nära framtid. Troligen blir det Sverige som får ”rätta in sig i ledet”.

Tabell 1

SVENSKATEMPERATURKRAV

Max +8 grader
Celsius för:
– Mjölk och mjölkprodukter.
– Färskost.
– Bakverk med vispgrädde(undantag semlor!).
– Böngroddar.
– Skurna grönsaker.

Max +4 grader
Celsius för:
– Köttfärs.
– Köttvara.
– Flytande äggprodukt.
– Färdiglagad mat som inte varmhålls.
– Marinerad, gravad och rökt fisk.

Max +2 grader
Celsius för:
– Kokta kräftdjur.
– Färsk fisk, som inte är övertäckt med is.

Tabell 2

TEMPERATURKRAV ENLIGT EU:S INTERNATIONELLA ATP-REGLER
Max +7 grader
Celsius för:
– Rått kött och storvilt.

Max +6 grader
Celsius för:
– Köttprodukter.
– Färska mejeriprodukter(Yoghurt, kefir, grädde,färskost).
– Färdiglagade livsmedel (kött, fisk, grönsaker).
– Preparerade grönsaksprodukter.
– Fiskprodukter ej listade.

Max +4 grader
Celsius för:
– Färsk mjölk.
– Vilt, fjäderfä och kaniner.

Max +3 grader
Celsius för:
– Råa inälvor.

Max +2 grader
Celsius för:
– Köttfärs.

Max +4 grader
Celsius för:
– Färsk fisk, blötdjur och skaldjur.