Om Coolibox

Coolibox skall genom uthyrning och försäljning förse marknaden med ett stort urval av professionella utrustningar för hantering av i första hand livsmedel. Vårt främsta konkurrensmedel skall vara rent och fräscht och hög kvalité . Vi skall ha en stark position på de orter där vi är etablerade vi ska kännas igen som Coolibox” So fresch so clean” ”Rent or Buy”.

Din lokala leverantör

Vi vill vara nära dig som kund därför ska vi ha kundcenter på ca 21 platser över hela landet. Vårt lokala tankesätt ger dig det lokala företagets fördelar. Du vet vilka som jobbar på ditt närmaste kundcenter, och att de alltid är redo att ställa upp för dig vilka utmaningar du en står inför, våra kylar står rena och fräscha och väntar på dig.

Mer än utrustning

Inom varje produktområde erbjuder vi ett antal tjänster. Vi ger stöd hela vägen från behovsanalys till val av logistiklösning, produkter, utbildning, underhåll och service samt certifiering.

God laganda

Vi kallar det för Coolibox andan. Den innebär att vi alltid ställer upp för våra kunder och för varandra. Revirtänkande och prestige är för oss främmande. Det enda som gäller är en rak och ärlig dialog i alla lägen.

Höga ambitioner

Vi arbetar efter tydlig vision och har klara riktlinjer för hur vi jobbar med kvalitets och miljöfrågor. Vår platta organisation ger oss korta beslutsvägar.

Företagsfakta/Mångårig Historia

Vår historia sträcker sig så långt tillbaka som till mitten av 1960-talet. Coolibox uppstod genom ett samarbete mellan Coolibox och Axcool (kylfirman härstammar från 60-talet, Axlings kylservice). Coolibox grundare har mångårig erfarenhet från olika typer av livsmedelshantering samt gedigen erfarenhet av logistik inom olika områden.

Våra värderingar

Vi har en värdegrund som anger de attityder, den kultur och det arbetsklimat vi vill ska råda inom Coolibox. Vårt arbete ska präglas av gott samarbete och hög flexibilitet. Vi har hög yrkeskunskap och serviceandan ut i finger spetsarna. Vi har stort engagemang.  Vi driver på och gör gärna det lilla extra för dig som kund, ingenting är omöjligt vi vill, vi kan, vi vågar.

Vi tar ansvar

Våra etiska riktlinjer anger hur vi ska uppträda mot vår omvärld och varandra. Det handlar om att följa de lagar och regler som gäller, att uppträda rakt och ärligt i alla lägen och att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår Vision

Coolibox ska bli marknadsledare och den största nordiska leverantören av utrustning för temperaturkänslig transport och bland våra kunder märks företag inom såväl livsmedel- som övrig industri samt offentlig sektor, och med hög kvalité ”So fresch So clean”.

Så här är vi organiserad

Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar. Det gör det enkelt för medarbetare och kunder att snabbt få klara besked.