Varför hyra?

Behändigt då utrymmena är små men förvaringsbehovet tillfälligt större under begränsad tid. Eller till platser där frys/kyl möjlighet inte finns att tillgå. Hyr så länge behovet finns. Du betalar bara för den tid kyl/frysen gör nytta hos dig. Du frigör kapital till din kärnverksamhet. Du får klara besked om kostnaden per kyl/frys för behovstiden. Du står inte med outnyttjade kylar och frysar när behovet inte finns. Du kan snabbt öka antalet kylar och frysar när ökat behov uppstår utan dyra investeringar.

Du har alltid en ren och fin kyl/frys. som håller kravet för hur livsmedel profitionellt skall förvaras en Coolibox ”So fresch So clean”.

Stabila och tåliga konstruktioner som tål regn och snö. Kan placeras var som helst bara underlaget är någorlunda plant och stabilt. Innomhus eller ute under bar himmel. Håller kylan trots sommarvärme.

Enkel el-anslutning. Ansluts med en vanlig kontakt. Det räcker med ett vanligt jordat uttag 220V.

Bara att skicka tillbaka, när man inte längre har behov.

Besvärsfrihet. Man behöver varken bekymra sig över förvaring eller rengöring och underhåll det sköter vi.

Kvalitetskrav. Hög kapacitet på kyl- respektive frysaggregaten.

Digital temperaturmätare för temperaturkontroll (Loggers).

Kodlås istället för nycklar.

Exponeringskyl. Tillbehör finns för att omvandla kylcontainern till exponeringskyl vid mässor eller tillfälligt i butik mm.